Menu

Home   Albums   Map   Google Photos

2007/03/05

معرفی پسوند

با درود

چند تا پسوند هفته قبل برای فایرفاکس 3 معرفی شدند که من نمونه‌ای از آنها را اینجا توضیح میدم

Linkification:
بعضی سایت‌ها پیوندها را به صورت متن می‌نویسند، که برای استفاده باید اول از آنها رونوشت گرفت و دستی توی نوار مکان انداخت. با این پسوند فارسی سازی شده، این زحمت دیگه لازم نیست. آزمایش کنید.
LocationBar²:
با این پسوند نوار مکان جلوه تازه به خودش میگیره
Console²
محیط رفع اشکال تا به حال خطاهای JavaScript را نمایش میداد. از فایرفاکس 1.5 خطاهای دیگه از جمله Style , XML هم نشون داده میشن که با این پسوند تمام این مورد‌ها نمایش داده می‌شوند.

فهرست کامل پسوندهای معرفی شده برای فایرفاکس 3
مجموعه فایرفاکس سفارشی

بهرام

No comments:

Post a Comment