Menu

Home   Albums   Map   Google Photos

2007/06/06

اخبار فایرفاکس

با درود

فایرفاکس 3 تا آخرین نسخه آزمایشی 5 (3.a05) مشکل نمایشی داشت و به این علت حرف نیم فاصله (Zero-width non-joiner) ، و چند حرف دیگر اشتباه نمایش داده میشد. این مشکل چند روز است که حل شده و شما میتوانید نسخه آزمایشی فایرفاکس 3.a06 را از اینجا دریافت کنید و آزمایش نمایید. این مشکل در سیستم ردیابی خطاهای موزیلا (BugZilla) گزارش داده شده است.

افزونه برنامه‌های فارسی برای فایرفاکس در سایت موزیلا به روزرسانی شد. در این نسخه ترجمه انگلیسی، سایت بازتاب و فلیکر اضافه شد.

این نسخه در حال حاضر منتظر نتایج آزمایش بوده و در وضعیت انتظار (sandbox) به سر میبرد، برای نمایش گزینه Show Sandbox را در حساب موزیلا خود فعال کنید.

گروه فایرفاکس فارسی ایجاد شد، پیام‌ها و نظرهای خود را در این گروه مطرح کنید. حرف ی در پست های گروه‌های گوگل پاک میشود. از ي استفاده کنید. برای اشتراک در این گروه به این نشانی مراجعه کنید.

بهرامNo comments:

Post a Comment