Menu

Home   Albums   Map   Google Photos

2007/07/03

فایرفاکس ۳ نسخه ابتدایی ۶


با درود

نسخه ابتدایی ۶ فایرفاکس ۳ امروز منتشر شد. در این نسخه که فقط برای آزمایش منتشر شده تغییرات Geko 1.9 قابل آزمایش هستند.

چندتا از تغییرات اضافه شده:

+ به‌روزرسانی موتور SQLite به نسخه ۳.۳.۱۷
+ افزایش بازدهی کوکی‌ها
+ پشتیبانی برای استفاده گزینه برای هر سایت برای مثال اندازه متن
+ پنجره جدید برای خروج
+ دگمه ثابت راه‌اندازی مجدد فایرفاکس در مدیریت افزونه‌ها
+ حل مشکل‌های مدیر دریافتی‌ها از جمله نمایش اندازه پرونده‌های بزرگ
+ حل مشکل مکان‌ها
+ حل مشکل‌های Geko 1.9

دریافت فایرفاکس ۳ نسخه ابتدایی ۶

فهرست کامل مستندات این نسخه
تغییرات Geko 1.9 تاثیرگذار برروی وب‌سایت‌ها
فایرفاکس ۳ برای برنامه‌نویس‌ها


اخبار اشتراکی گوگل ریدر من

بهرام

No comments:

Post a Comment