Menu

Home   Albums   Map   Google Photos

2007/07/10

فیدهای گوگل ریدر اضافه شد

با درود

در پست قبلی اشاره به گوگل ردیدر در افزونه برنامه های فارسی کردم، امروز فهرست کامل فیدهای اشتراکی گوگل ردیدر اضافه شد.

گوگل ردیدر فهرست فیدهای شما را تحت عنوان Subscriptions یا آبونه‌ها ذخبره می‌کند. این فهرست در برنامه خبرخوان فارسی، پس از ورود به بخش Google Reader به فهرست آبونه‌های خبرخوان اضافه شده و هر فید به صورت جداگانه قابل نمایش است.با این قابلیت برنامه خبرخوان، به صورت کامل فیدهای گوگل ردیدر را نمایش می‌هد. این افزونه هنوز برچسب‌ها را نمایش نمی‌دهد.

دریافت نسخه آزمایشی افزونه برنامه‌های فارسی فایرفاکس
گوگل ردیدر اضافه شد

بهرام

No comments:

Post a Comment