Menu

Home   Albums   Map   Google Photos

2008/01/29

یادآوری جشن سَده

درود بر شما

فردا چهارشنبه ۱۰ بهمن یا آبان روز است و در این روز جشن سَده، آتش‌افروزی بر بام‌ها برگزار میشود.

این جشن یکی از قدیمی‌ترین مناسبت‌های ایرانی است که مردم در این روز برروی بام‌های خود رفته و آتش روشن می‌کرده‌اند و به همراه آن سرودهای مختلفی می‌خواندند و با این کار آرزوی رفتن سرما و آمدن فصل گرما را بیان می‌کرده‌اند.

۱۰ بهمن در حقیقت چهل روز پس از ۱ دی، شب یلداست که این شب را زادروز خورشید خطاب کرده‌اند. جشن سَده در چهلمین روز زایش خورشید و سپری شدن زمستان قرار دارد.

پژوهش‌های ایرانی / جشن سَده، جشن بزرگ آتش در ایران
تصویرهای جشن سَده

جشن سَده، خجسته باد


سیاره فایرفاکس


No comments:

Post a Comment