Menu

Home   Albums   Map   Google Photos

2008/05/03

سالنامه نامداران ایرانی

برای تشکیل این سالنامه که شامل کاشفان، نویسندگان، هنرمندان و نامداران ایرانی هست، منبع‌های متفاوتی وجود دارد که متاسفانه کامل نیستند. منبع‌های فارسی زبان مانند دانش‌نامه ویکی‌پدیا بیشتر به شرح زندگی آنها پرداخته و تاریخ زادروز را یا به صورت تقریبی و یا فقط سال آن را قید کرده‌اند. جالب اینجاست که در زبان انگلیسی همین دانش‌نامه اطلاعات دقیقتر هستند.

هدف از این سالنامه در قدم اول گردآوری اطلاعات زیر در باره نامداران ایرانی از ابتدای تاریخ تا کنون است:

نام، مکان تولد و زادروز دقیق آن

این سالنامه در ابتدا برای استفاده عموم قرار خواهد گرفت و بوسیله آن می‌توان دانش‌نامه‌ها وفرهنگستان‌های فارسی را کامل کرد و در گام بعدی از آن برای ساختن محور زمانی تاریخ مشاهیر ایرانی استفاده خواهد شد.

استفاده‌های جنبی این سالنامه آشنایی با تاریخ میهن ماست.

در حال حاضر نسخه ابتدایی این سالنامه در این نشانی در دسترس هست، و ۴۶ نفر در آن ثبت شده‌اند که اسامی ۱۰زادروز آینده نمایش داده می‌شوند.

از خوانندگان گرامی خواهشمندم در صورت علاقه‌مندی در همکاری در این پروژه دراز مدت، با من تماس بگیرند

برای تبدیل تاریخ میلادی به هجری خورشیدی، از این برنامه استفاده کنید

سالنامه نامداران ایرانی

پی‌نوشت: در مورد افراد زیر اگر زادروز دقیق و مکان تولد را دارید، لطفا همین‌جا بنویسید
فارابی
میرزا کوچک‌‌ جنگلی
رئیسعلی دلواری

No comments:

Post a Comment