Menu

Home   Albums   Map   Google Photos

2008/08/24

Bookmarkletهای من


Bookmarklet یک ابزار برای ساده کردن ارتباط با سایت یا سرویس است. معمولا برای ارسال لینک به سایت‌های مختلف اول باید وارد سایت شد و بعد از پرکردن داده‌های لازم آن را فرستاد. امروزه بیشتر سایت‌های وب ۲ دارای سرویس ارسال لینک یا متن هستند. در این فهرست من چندتا از ابزارک‌های مورد استفاده روزمره‌ام را می‌نویسم. برای استفاده آن‌ها لینک مورد نظر را به نوار نشانه‌گذاری‌ها بکشید و رها کنید:

بعضی از سایت‌ها برای ارسال لینک به بالاترین تنظیم شده‌اند. با استفاده از این ابزارک که من اسم آن را بالابر گذاشته‌ام می‌توانید هر صفحه‌ای را به بالاترین ارسال کنید.


ارسال لینک و عکس به فرندفید
ارسال لینک به تویتر
ارسال لینک به خوشمزه
تغییر اندازه جعبه متن
ویرایشگر


بالابر را خودم درست کردم. از ابزارک فرندفید هم بعضی وقتها برای ارسال لینک از بالاترین استفاده می‌کنم!
ابزارک ویرایشگر از همه جالبتر است. بعضی وقتها یک چیزی را می‌خواهیم یادداشت کنیم وسپس ذخیره کنیم. با این ابزارک مرورگر شما تبدیل به یک ویرایشگر شده و دست آخر می‌توانید یادداشت‌ها را در یک پرونده ذخیره کنید.

نوشته قبلی در مورد ابزارک بالاتر بود که برای نمایش پروفایل بالاترین از آن استفاده می‌شود.


No comments:

Post a Comment