Menu

Home   Albums   Map   Google Photos

2011/08/16

فیلمهای سفر اصفهان

گوشه‌هائی از دیدار از میدان نقش جهان در اصفهان به صورت فیلم  - تابستان ۱۳۹۰


چادگان دهکده تفریحی در کنار سد زاینده رود است که در مواقع مختلف سال هوای بسیار خنک و تمیزی دارد و ویلاهای آن از مردم اصفهان استفاده می‌شود.در راه چادگان - تابستان ۱۳۹۰

منبع اصلی سد زاینده رود تونل کوهرنگ است


این بار در میدان نقش جهان به نرم افزار بسیار جالب فیروزه نگارش۴ برخوردم که به زبان فارسی یا انگلیسی موجود است و شهر اصفهان را به گردشگران  معرفی می‌کند. این نرم افزار شامل منطقه ‌های دیدنی و آثار باستانی شهر است که شرح هر کدام به صورت کامل موجود است و سپس با عکسهای بسیار زیبا و فیلم بخش مورد نظر معرفی می‌شود. همچنین موقعیت جغرافیائی آثار باستانی به صورت نقشه نمایش داده می‌شود.


No comments:

Post a Comment